Archive | augusti, 2016

Spel under vikingatiden

Idag kan vi sitta vid datorn och spela spel som utspelar sig på vikingatiden. Men även på vikingatiden ägnade man sig åt olika former av spel och tidsfördriv.

Ett exempel är spelet “Hnefatafl” som är ett brädspel som spelades under vikingatiden och som omnäms i de isländska sagorna.
Hnefatafl spelades på samma sätt som schack görs, på ett rutat bräde, men här ska det vara  ett udda antal rutor – t.ex. 9 x 9 eller 11 x 11. Detta för att man ska ha en tydlig mittruta på spelplanen. Pjäserna i spelet föreställer två arméer. Den ena styrkan bestod av en hövding, hnefi, och hans medhjälpare, försvararna. I den andra styrkan var alla pjäser likadana och kallades anfallare. Anfallarna ska  alltid vara dubbelt så många som försvararna. Vid spelets början placeras hövdingen på brädets mittruta och försvararna vid mitten runtomkring, medan anfallarna placeras vid brädets ytterkanter. Målet för den som har hövdingen är att hövdingen ska ta sig ut från brädet.  De anfallande ska däremot försöka förhindra en utbrytning och kan vinna genom att ta hövdingen till fånga.